- Hvad kan vi?

Retshjælpen tilbyder gratis rådgivning (anonym) og lettere sagsbehandling. Såfremt det er påkrævet for din sag, vil retshjælpen ofte kunne tilbyde dig at arbejde videre med den. Det vil i så fald være uden omkostninger for dig. Det betyder, at vi f.eks. fører skriftlig korrespondance med din modpart og med andre - det være sig offentlige myndigheder, herunder klagenævn, eller privatpersoner. Er det nødvendigt for sagens videre gang at søge fri proces, kan vi hjælpe dig med at finde en advokat, der kan søge for dig. Fri proces kræver, at du opfylder visse økonomiske betingelser.

Retshjælpens medarbejdere har tavshedspligt og hjælper dig med sagen fra start til slut.

Hvis det viser sig, at retshjælpen ikke kan behandle din sag, f.eks. fordi den falder uden for vores sagsområder, kan vi eventuelt hjælpe dig med at komme videre med sagen ad anden vej.

Retshjælpen kan ikke optræde som din advokat i en sag. Vi møder ikke i retten, herunder foged- og skifteretten, og vi kan heller ikke fungere som bisiddere i f.eks. beboerklagenævnet eller hos kommunen. Endvidere påtager vi os ikke at udfærdige dokumenter som eksempelvis testamenter og bodelingsoverenskomster. I disse tilfælde kan vi imidlertid henvise dig til en advokat.