- Hvem kan få hjælp?

Som udgangspunkt kan alle uanset bopæl og indtægtsforhold henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af et juridisk problem. Eneste betingelse er, at du har relation til Grønland.
 


Vi tilbyder dog ikke hjælp:

  • Hvis du er erhvervsdrivende, og sagen vedrører dit erhverv
     
  • I sager vedrørende køb og salg af fast ejendom
     
  • Ved oprettelse af dokumenter, herunder testamenter og bodelingsoverenskomster, samt ved udfyldning af boopgørelser og selvangivelser
     
  • I injuriesager giver vi kun begrænset bistand